< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.776.325 13.764.254

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.370 144.103 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.776.325 13.764.254 2.370 144.103 0
     TOTAAL: 73.576 78.761 0 1.650 0
     TOTAAL: 137.909 127.909 0 0 0
     TOTAAL: 9.494.271 9.494.271 0 90.502 0
     TOTAAL: 2.261.244 2.263.994 0 100 0
     TOTAAL: 749.377 749.377 0 46.424 0
     TOTAAL: 1.059.948 1.049.942 2.370 5.427 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0