< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.827.812 5.612.887

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 59.294 30.335 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.827.812 5.612.887 59.294 30.335 0
     TOTAAL: 41.501 41.501 853 2.581 0
     TOTAAL: 11.973 8.591 0 0 0
     TOTAAL: 906.183 760.357 42.797 26.519 0
     TOTAAL: 796.609 726.857 0 0 0
     TOTAAL: 386.673 383.073 107 0 0
     TOTAAL: 10.473 10.899 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 47.042 43.783 3.130 235 0
     TOTAAL: 10.279 10.525 0 0 0
     TOTAAL: 2.837.165 2.850.959 12.276 1.000 0
     TOTAAL: 538.486 534.914 131 0 0
     TOTAAL: 241.428 241.428 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.273.397

Totaal: 1.273.397