< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.115.479 1.133.381

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.672 567 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.115.479 1.133.381 31.672 567 0
     TOTAAL: 24.893 24.893 74 135 0
     TOTAAL: 118.095 119.937 19.906 26 0
     TOTAAL: 402.450 401.750 0 406 0
     TOTAAL: 59.435 59.450 0 0 0
     TOTAAL: 365.416 365.416 11.692 0 0
     TOTAAL: 145.190 161.935 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 885
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.482
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.905
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 801
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.570
SPORT VLAANDEREN 268.515
TOPSTUKKENFONDS 3.257

Totaal: 281.415