< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: ZORG EN GEZONDHEID

Programma: SOCIALE BESCHERMING

Code ISE: GT

Omschrijving ISE: SOCIALE BESCHERMING


Begrotingsartikel: GE0-1GHF2TU-PR

Omschrijving: PROVISIE VERSTERKING OUDERENZORGBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-10 BBT WVG.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 16.278 16.278 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 16.278 16.278 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf