< Start < Commissie < MB0-1MHH5RY-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: DE WERKVENNOOTSCHAP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2022_ESR.pdf
384.207 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2021_ESR_4_Ruiter.pdf
337.760
2021 1ste aanpassing – ontwerp 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2021_ESR_4_Ruiter.pdf
337.760 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2021_ESR.pdf
288.841
2021 Opmaak - ontwerp 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2021_ESR.pdf
288.841 VR 2020 2810 MED.0346-5 BBT MOW.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 195_DeWerkvennootschap_BU2020.pdf
175.583 VR 2021 2105 MED.0177-28 BBT MOW.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
190.791
2020 2de aanpassing - ontwerp 63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
190.791 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
190.791
2020 1ste aanpassing – ontwerp 63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
63_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
190.791 VR 2020 0405 MED.0146-17 BBT MOW.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 62_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
62_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
249.894
2020 Opmaak - ontwerp 62_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
62_M_H_195_DeWerkvennootschap_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
249.894 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
139.129
2019 1ste aanpassing - ontwerp 60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
60_M_H_195_DeWerkvennootschap_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
139.129 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 59_M_F_DeWerkvennootschap_BO2019_1_Ontv_G.pdf
59_M_F_DeWerkvennootschap_BO2019_2_Uitg_G.pdf
150.552
2019 opmaak - ontwerp 59_M_F_DeWerkvennootschap_BO2019_1_Ontv.pdf
59_M_F_DeWerkvennootschap_BO2019_2_Uitg.pdf
150.552 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf