< Start < Commissie < GE0-1GDF2JV-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2022_ESR_ART.pdf
90.024 VR 2021 2810 MED.0372-9 BBT Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_1_Ontv.pdf
72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_2_Uitg.pdf
80.819
2021 1ste aanpassing – ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_1_Ontv.pdf
72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_2_Uitg.pdf
80.819 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2021_ART_amendement.pdf
76.823
2021 Opmaak - ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2021_ART.pdf
76.823 VR 2020 2810 MED.0346-9 BBT GKII.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 137_AII_BU2020.pdf
75.240 VR 2021 2105 MED.0177-9 BBT GKII.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
74.322
2020 2de aanpassing - ontwerp 72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
74.322 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
74.322
2020 1ste aanpassing – ontwerp 72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
72_P_C_137_AgentschapIenI_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
74.322 VR 2020 0405 MED.0146-2 BBT GKII.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 71_P_C_137_AgentschapIenI_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
71_P_C_137_AgentschapIenI_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
62.591
2020 Opmaak - ontwerp 71_P_C_137_AgentschapIenI_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
71_P_C_137_AgentschapIenI_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
62.591 VR 2019 0811 MED.0373-19 BBT GKII.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 56_P_C_137_AgentschapIenI_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
56_P_C_137_AgentschapIenI_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
63.206
2019 1ste aanpassing - ontwerp 56_P_C_137_AgentschapIenI_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
56_P_C_137_AgentschapIenI_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
63.206 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_1_Ontv_G.pdf
55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_2_Uitg_G.pdf
55.126
2019 opmaak - ontwerp 55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_1_Ontv.pdf
55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_2_Uitg.pdf
55.126 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf