< Start < Commissie

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: DAB AUDIT VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 16_S_C_110_AuditVlaanderen_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
16_S_C_110_AuditVlaanderen_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
16_S_C_110_AuditVlaanderen_BA2021_ART_3_Res.pdf
889
2021 1ste aanpassing – ontwerp 16_S_C_110_AuditVlaanderen_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
16_S_C_110_AuditVlaanderen_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
16_S_C_110_AuditVlaanderen_BA2021_ART_3_Res.pdf
889 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 9_S_C_110_AuditVlaanderen_BO2021_ART.pdf
735
2021 Opmaak - ontwerp 9_S_C_110_AuditVlaanderen_BO2021_ART.pdf
735 VR 2020 2810 MED.0346-10 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 110_DAB Audit Vlaanderen_Uitvoer2020.pdf
687 VR 2021 2105 MED.0177-11 BBT HR beleid en Audit VO.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_3_Res.pdf
885
2020 2de aanpassing - ontwerp 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_3_Res.pdf
885 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_3_Res.pdf
885
2020 1ste aanpassing – ontwerp 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2020_ART_3_Res.pdf
885 VR 2020 0405 MED.0146-3 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BO2020_ART.pdf
863
2020 Opmaak - ontwerp 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BO2020_ART.pdf
863 VR 2019 0811 MED.0373-20 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 12_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2019_ART.pdf
863
2019 1ste aanpassing - ontwerp 12_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2019_ART.pdf
863 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_1_Ontv_G.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_2_Uitg_G.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_3_Res_G.pdf
875
2019 opmaak - ontwerp 12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_1_Ontv.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_2_Uitg.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_3_Res.pdf
875 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf