< Start < Commissie < QF0-1QDC2PI-IS

Ronde: 2019 opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR WONEN, ARMOEDEBELEID EN GELIJKE KANSEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 14_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
14_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
14_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BA2020_ART_3_Res.pdf
13.667 VR 2020 0405 MED.0146-20 BBT Wonen.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 14_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BO2020_ART.pdf
13.552
2020 Opmaak - ontwerp 14_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BO2020_ART.pdf
13.552 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 16_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BA2019_ART.pdf
7.519
2019 1ste aanpassing - ontwerp 16_Q_G_109_FondsBestrUithuiszett_BA2019_ART.pdf
7.519 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_1_Ontv_G.pdf
16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_2_Uitg_G.pdf
16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_3_Res_G.pdf
7.527
2019 opmaak - ontwerp 16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_1_Ontv.pdf
16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_2_Uitg.pdf
16_Q_C_FondsBestrUithuiszett_BO2019_3_Res.pdf
7.527 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf