< Start < Commissie < QB0-1QAX2ZW-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BO2022_ESR.pdf
1.311 VR 2021 2810 MED.0372-17 BBT Onroerend Erfgoed.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.305
2021 1ste aanpassing – ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.305 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 39_Q_G_95_SARO_BO2021_ESR.pdf
1.226
2021 Opmaak - ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BO2021_ESR.pdf
1.226 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 95_SARO_BU2020.pdf
1.234 VR 2021 2105 MED.0177-26 BBT Onroerend Erfgoed.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.222
2020 2de aanpassing - ontwerp 41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.222 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.222
2020 1ste aanpassing – ontwerp 41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.222 N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 41_Q_G_95_SARO_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.213
2020 Opmaak - ontwerp 41_Q_G_95_SARO_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.213 N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 21_Q_G_95_SARO_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
21_Q_G_95_SARO_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
1.209
2019 1ste aanpassing - ontwerp 21_Q_G_95_SARO_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
21_Q_G_95_SARO_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
1.209 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 21_Q_H_SARO_BO2019_DR_1_Ontv_G.pdf
21_Q_H_SARO_BO2019_DR_2_Uitg_G.pdf
1.190
2019 opmaak - ontwerp 21_Q_H_SARO_BO2019_DR_1_Ontv.pdf
21_Q_H_SARO_BO2019_DR_2_Uitg.pdf
1.190 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf