< Start < Commissie

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2022_ART.pdf
70.710 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
28.904
2021 1ste aanpassing – ontwerp 23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
28.904 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 23_S_A_73_EVIV_BO2021_ART.pdf
31.383
2021 Opmaak - ontwerp 23_S_A_73_EVIV_BO2021_ART.pdf
31.383 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 73_Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen_Uitvoer2020.pdf
20.307 VR 2021 2105 MED.0177-3 BBT Digitalisering en FM.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
21.141
2020 2de aanpassing - ontwerp 23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
21.141 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
21.141
2020 1ste aanpassing – ontwerp 23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
21.141 VR 2020 0405 MED.0146-16 BBT ICT en facilitair management.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 23_P_A_73_EVIV_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
18.367
2020 Opmaak - ontwerp 23_P_A_73_EVIV_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
18.367 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 25_P_A_73_EVIV_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
25_P_A_73_EVIV_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
14.945
2019 1ste aanpassing - ontwerp 25_P_A_73_EVIV_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
25_P_A_73_EVIV_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
14.945 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 25_P_C_EVIV_BO2019_1_Ontv_G.pdf
25_P_C_EVIV_BO2019_2_Uitg_G.pdf
14.843
2019 opmaak - ontwerp 25_P_C_EVIV_BO2019_1_Ontv.pdf
25_P_C_EVIV_BO2019_2_Uitg.pdf
14.843 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf