< Start < Commissie < HB0-1HCA2CU-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: DESINGEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 53_H_A_54_DeSingel_BO2022_ESR.pdf
8.652 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 53_H_A_54_DeSingel_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
53_H_A_54_DeSingel_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
8.409
2021 1ste aanpassing – ontwerp 53_H_A_54_DeSingel_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
53_H_A_54_DeSingel_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
8.409 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 53_H_A_54_DeSingel_BO2021_ESR.pdf
8.409
2021 Opmaak - ontwerp 53_H_A_54_DeSingel_BO2021_ESR.pdf
8.409 VR 2020 2810 MED.0346-19 BBT Cultuur.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 54_SINGEL_Uitvoer2020.pdf
7.400 VR 2021 2105 MED.0177-5 BBT Cultuur.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.176
2020 2de aanpassing - ontwerp 56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.176 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.176
2020 1ste aanpassing – ontwerp 56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
56_H_A_54_DeSingel_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.176 VR 2020 0405 MED.0146-15 BBT Cultuur.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 55_H_A_54_DeSingel_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
55_H_A_54_DeSingel_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
8.936
2020 Opmaak - ontwerp 55_H_A_54_DeSingel_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
55_H_A_54_DeSingel_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
8.936 VR 2019 0811 MED.0373-3 BBT Cultuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 46_H_A_54_DeSingel_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
46_H_A_54_DeSingel_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
9.099
2019 1ste aanpassing - ontwerp 46_H_A_54_DeSingel_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
46_H_A_54_DeSingel_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
9.099 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 46_H_I_DeSingel_BO2019_SC_1_Ontv_G.pdf
46_H_I_DeSingel_BO2019_SC_2_Uitg_G.pdf
9.486
2019 opmaak - ontwerp 46_H_I_DeSingel_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
46_H_I_DeSingel_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
9.486 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf