< Start < Commissie < MB0-1MIH5VY-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: DE VLAAMSE WATERWEG


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - goedgekeurd 7_M_H_27_DeWaterweg_BO2021_ESR.pdf
543.955
2021 Opmaak - ontwerp 7_M_H_27_DeWaterweg_BO2021_ESR.pdf
543.955 VR 2020 2810 MED.0346-5 BBT MOW.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
541.866
2020 2de aanpassing - ontwerp 9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
541.866 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
541.866
2020 1ste aanpassing – ontwerp 9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
9_M_H_27_DeWaterweg_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
541.866 VR 2020 0405 MED.0146-17 BBT MOW.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 9_M_H_27_DeWaterweg_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
9_M_H_27_DeWaterweg_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
519.765
2020 Opmaak - ontwerp 9_M_H_27_DeWaterweg_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
9_M_H_27_DeWaterweg_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
519.765 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 11_M_H_27_DeWaterweg_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
11_M_H_27_DeWaterweg_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
564.692
2019 1ste aanpassing - ontwerp 11_M_H_27_DeWaterweg_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
11_M_H_27_DeWaterweg_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
564.692 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 11_M_F_DeWaterweg_BO2019_1_Ontv_G.pdf
11_M_F_DeWaterweg_BO2019_2_Uitg_G.pdf
509.323
2019 opmaak - ontwerp 11_M_F_DeWaterweg_BO2019_1_Ontv.pdf
11_M_F_DeWaterweg_BO2019_2_Uitg.pdf
509.323 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf