< Start < Commissie

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 2_G_F_25_VSB_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
2_G_F_25_VSB_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
2_G_F_25_VSB_BO2020_ART_3_Res.pdf
3.044.982 VR 2019 0811 MED.0373-25 BBT WVGA.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 2_G_F_25_VSB_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
2_G_F_25_VSB_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
2_G_F_25_VSB_BA2019_ART_3_Res.pdf
2.851.967 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 2_G_D_VSB_BO2019_1_Ontv_G.pdf
2_G_D_VSB_BO2019_2_Uitg_G.pdf
2_G_D_VSB_BO2019_3_Res_G.pdf
2.805.115
2019 opmaak - ontwerp 2_G_D_VSB_BO2019_1_Ontv.pdf
2_G_D_VSB_BO2019_2_Uitg.pdf
2_G_D_VSB_BO2019_3_Res.pdf
2.805.115 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf