< Start < Commissie

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 4_G_F_21_VAPH_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_21_VAPH_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
1.819.863 VR 2019 0811 MED.0373-25 BBT WVGA.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 5_G_F_21_VAPH_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
5_G_F_21_VAPH_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
1.839.369 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 5_G_D_VAPH_BO2019_1_Ontv_G.pdf
5_G_D_VAPH_BO2019_2_Uitg_G.pdf
1.834.726
2019 opmaak - ontwerp 5_G_D_VAPH_BO2019_1_Ontv.pdf
5_G_D_VAPH_BO2019_2_Uitg.pdf
1.834.726 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf