< Start < Commissie

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Instelling: TOERISME VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 1_D_E_20_TVL_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
1_D_E_20_TVL_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
119.966 VR 2019 0811 MED.0373-13 BBT Toerisme.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 1_D_E_20_TVL_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
1_D_E_20_TVL_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
108.256 Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen_d13-2-D_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 1_D_F_TVL_BO2019_1_Ontv_G.pdf
1_D_F_TVL_BO2019_2_Uitg_G.pdf
103.759
2019 opmaak - ontwerp 1_D_F_TVL_BO2019_1_Ontv.pdf
1_D_F_TVL_BO2019_2_Uitg.pdf
103.759 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf