RondeNaamTotaal
2021 Opmaak - goedgekeurdAGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING3173427
2021 Opmaak - goedgekeurdDAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)447
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIEN REGIE5709043
2021 Opmaak - goedgekeurdVLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP1879838
2021 Opmaak - goedgekeurdVLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN866425