RondeProgrammaProgrammaCodeNaamCodeEntiteitCodeISEomschrijvingISEBegrotingsartikelLitOmschrijvingVAKVEKAOTOLOSoort
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-9GAFTZY-OW1FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)0005290ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-9GAFAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00341700ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-9GAFTZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN0001970ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGAJONGERENWELZIJNGD0GZZonder ISEGD0-9GAFAZZ-OW1ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN00000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-9GCFABA-OW2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING00000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-9GCFTBA-OW2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING00000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-9GCFAEA-OW2WELZIJNSWERK0012000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-9GCEAHA-OW2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT008000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-9GCETHA-OW2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT00069070ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GIALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEIDGE0-9GDFAIA-OW2ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN00150000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-9GDFTJA-OW2PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID00011580ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-9GDFAKA-OW2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG005500ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-9GDFAKA-OP2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG00148800ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEJONGERENWELZIJNGD0GMJEUGDHULPGD0-9GEFAMA-OW1INTEGRALE JEUGDHULP00000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-9GEFAMX-OI2OPGROEIEN REGIE001900ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-9GHFATI-OP2REVALIDATIE00000ontvangsten
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAF4ZY-LO1FONDS VOOR PERSONEELSLEDEN MET VERLOF VOOR OPDRACHT VOOR BELEIDSDOMEIN G (EX-PROVINCIES)529529000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAF2ZZ-LO1LONEN6648866488000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAF4ZZ-LO1LONEN77000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGADEPARTEMENT WVGGB0GZZonder ISEGB0-1GAF2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN68987406000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGAJONGERENWELZIJNGD0GZZonder ISEGD0-1GAF2ZZ-LO1LONEN8672786727000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGAJONGERENWELZIJNGD0GZZonder ISEGD0-1GAF2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN30773246000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGAZORG EN GEZONDHEIDGE0GZZonder ISEGE0-1GAF2ZZ-LO1LONEN2036520365000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdAPPARAATSKREDIETENGAZORG EN GEZONDHEIDGE0GZZonder ISEGE0-1GAF2ZZ-WT1WERKING EN TOELAGEN23102310000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdPROVISIESGBDEPARTEMENT WVGGB0GFVLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORDGB0-1GBF2FA-PR2VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD108896108896000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-1GCF2BA-WT2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING52815610000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-1GCF4BA-WT2BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING00000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-1GCF2BW-IS1VLAAMSE RAAD WVG400400000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-1GCF2BX-IS2DAB CICOV398398000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GBBELEIDSONDERSTEUNINGGB0-1GCF2BY-IS2EVA VASGAZ2525000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCF2CA-WT2ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW1586615866000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GCARMOEDEBELEIDGB0-1GCF2CB-WT2COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID28173142000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCF2EA-WT2WELZIJNSWERK116756117073000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCF2EB-WT2VRIJWILLIGERSWERK19911991000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCF2EX-IS2EVA INTEGRATIE EN INBURGERING00000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GEWELZIJNSWERKGB0-1GCF2EY-IS2VDAB15811581000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GFVLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORDGB0-1GCF2FA-WT2VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD3724537361000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdWELZIJNGCDEPARTEMENT WVGGB0GHJUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHTGB0-1GCE4HA-WT2JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT69076907000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GIALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEIDGE0-1GDF2IA-WT2ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN1939718756000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDF2JA-WT2PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID7045470996000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDF4JA-WT2PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID21312131000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GJPREVENTIEGE0-1GDF2JV-IS2EVA INTEGRATIE EN INBURGERING8080000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-1GDF2KA-WT2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG2939429798000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-1GDF2KA-PA2BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG35653565000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GKWOONZORG EN EERSTE LIJNGE0-1GDF2KB-WT2IMPULSEO2030820308000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDDEPARTEMENT WVGGB0GLGESPECIALISEERDE ZORGGB0-1GDF2LA-WT2BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG1511115111000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdGEZONDHEIDS- EN WOONZORGGDZORG EN GEZONDHEIDGE0GLGESPECIALISEERDE ZORGGE0-1GDF2LA-WT2BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG9914699147000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-1GEF2MA-WT2INTEGRALE JEUGDHULP52179000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-1GEF2MX-IS2OPGROEIEN REGIE581954582070000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GMJEUGDHULPGB0-1GEF5MX-IS2OPGROEIEN REGIE28378213000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GQGROEIPAKKETGB0-1GEF2QX-IS2OPGROEIEN REGIE40366034036603000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GQGROEIPAKKETGB0-1GEF2QY-IS2VUTG9388493884000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdOPGROEIENGEDEPARTEMENT WVGGB0GUGEINTEGREERD GEZINSBELEIDGB0-1GEF2UX-IS2OPGROEIEN REGIE736815736815000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdPERSONEN MET EEN BEPERKINGGGDEPARTEMENT WVGGB0GRPERSONEN MET EEN BEPERKINGGB0-1GGF2RX-IS2VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP18522561852256000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHF2TF-WT2MAXIMUMFACTUUR40044004000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHF2TG-WT2THUIS- EN OUDERENZORGBELEID232927235477000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHF2TH-WT2THUIS- EN GEZINSZORG739667739667000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHF2TI-WT2REVALIDATIE261362261362000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHF2TI-PA2REVALIDATIE00000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHZORG EN GEZONDHEIDGE0GTSOCIALE BESCHERMINGGE0-1GHF2TJ-WT2GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG127864127864000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdSOCIALE BESCHERMINGGHDEPARTEMENT WVGGB0GTSOCIALE BESCHERMINGGB0-1GHF2TX-IS2VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)28825412882541000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdZORGINFRASTRUCTUURGIDEPARTEMENT WVGGB0GSZORGINFRASTRUCTUURGB0-1GIF2SB-WT2VLABZORGINVEST23502350000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdZORGINFRASTRUCTUURGIDEPARTEMENT WVGGB0GSZORGINFRASTRUCTUURGB0-1GIF2SX-IS2VIPA372556372556000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdZORGINFRASTRUCTUURGIDEPARTEMENT WVGGB0GSZORGINFRASTRUCTUURGB0-1GIF5SX-IS2VIPA10282646000000uitgaven
2021 Opmaak - goedgekeurdZORGINFRASTRUCTUURGIDEPARTEMENT WVGGB0GSZORGINFRASTRUCTUURGB0-1GIF2SX-LE2VIPA345291345291000uitgaven