< Start

COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.010.561 672.511

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.879 1.872 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.010.561 672.511 3.879 1.872 0
     TOTAAL: 175.896 175.738 2.987 545 0
     TOTAAL: 2.721.051 387.997 0 1.071 0
     TOTAAL: 113.614 108.776 892 256 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.689
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 177
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.161
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 53.386

Totaal: 68.413