< Start

COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.720.143 665.193

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.384 1.822 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.720.143 665.193 3.384 1.822 0
     TOTAAL: 173.587 173.350 3.025 545 0
     TOTAAL: 2.433.201 381.085 0 1.021 0
     TOTAAL: 113.355 110.758 359 256 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.667
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 661
DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 2.515
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.171
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 53.934

Totaal: 71.948