< Start

COMMISSIE VOOR WONEN EN ONROEREND ERFGOED (WON)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.696.396 671.774

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.384 1.665 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.696.396 671.774 3.384 1.665 0
     TOTAAL: 172.684 172.225 3.025 423 0
     TOTAAL: 2.410.357 393.114 0 986 0
     TOTAAL: 113.355 106.435 359 256 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.552
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 661
DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 2.515
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.222
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 52.589

Totaal: 70.539