< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.781.889 12.851.786

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.688 8.581 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.781.889 12.851.786 6.688 8.581 0
     TOTAAL: 187.011 189.255 3.417 758 0
     TOTAAL: 106.761 106.761 0 0 0
     TOTAAL: 174.435 184.448 200 6.606 0
     TOTAAL: 248.981 261.532 3.034 1.217 0
     TOTAAL: 5.385.842 5.389.655 37 0 0
     TOTAAL: 1.752.072 1.752.072 0 0 0
     TOTAAL: 4.070.927 4.167.787 0 0 0
     TOTAAL: 855.860 800.276 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.039.122
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 472
OPGROEIEN REGIE 5.649.898
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.818.493
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 909.204

Totaal: 11.417.189