< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.198.780 13.128.272

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 7.229 8.791 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.198.780 13.128.272 7.229 8.791 0
     TOTAAL: 188.857 189.534 3.967 726 0
     TOTAAL: 36.422 36.422 0 0 0
     TOTAAL: 199.825 200.912 200 6.907 0
     TOTAAL: 281.877 282.183 3.043 1.158 0
     TOTAAL: 5.527.511 5.531.456 19 0 0
     TOTAAL: 1.882.768 1.882.768 0 0 0
     TOTAAL: 4.233.245 4.235.438 0 0 0
     TOTAAL: 848.275 769.559 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.225.209
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 533
OPGROEIEN REGIE 5.802.010
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.016.024
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 929.951

Totaal: 11.973.727