< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.119.939 13.073.352

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.679 8.791 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.119.939 13.073.352 6.679 8.791 0
     TOTAAL: 186.401 187.078 3.417 726 0
     TOTAAL: 108.896 108.896 0 0 0
     TOTAAL: 189.267 190.354 200 6.907 0
     TOTAAL: 259.586 259.892 3.043 1.158 0
     TOTAAL: 5.452.145 5.457.764 19 0 0
     TOTAAL: 1.852.256 1.852.256 0 0 0
     TOTAAL: 4.248.365 4.250.915 0 0 0
     TOTAAL: 823.023 766.197 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.173.427
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 447
OPGROEIEN REGIE 5.709.043
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.879.838
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 866.425

Totaal: 11.629.180