< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.740.866 12.791.434

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.188 7.980 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.740.866 12.791.434 6.188 7.980 0
     TOTAAL: 189.415 189.972 3.417 722 0
     TOTAAL: 106.761 106.761 0 0 0
     TOTAAL: 174.491 177.787 200 6.606 0
     TOTAAL: 242.423 254.575 2.534 652 0
     TOTAAL: 5.306.407 5.309.995 37 0 0
     TOTAAL: 1.792.231 1.792.231 0 0 0
     TOTAAL: 4.067.071 4.163.924 0 0 0
     TOTAAL: 862.067 796.189 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.044.982
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 586
OPGROEIEN REGIE 5.514.723
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.819.863
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 885.396

Totaal: 11.265.550