< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.983.375 12.948.151

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 145.995 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.983.375 12.948.151 2.315 145.995 0
     TOTAAL: 85.591 72.776 0 1.650 0
     TOTAAL: 69.937 69.937 0 0 0
     TOTAAL: 9.026.058 9.026.058 0 81.754 0
     TOTAAL: 2.061.957 2.061.957 0 108 0
     TOTAAL: 737.656 737.656 0 54.798 0
     TOTAAL: 1.002.176 979.767 2.315 7.685 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting

Totaal: 0