< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.024.795 12.989.571

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 148.807 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.024.795 12.989.571 2.315 148.807 0
     TOTAAL: 86.159 73.344 0 1.650 0
     TOTAAL: 73.277 73.277 0 0 0
     TOTAAL: 9.073.840 9.073.840 0 84.566 0
     TOTAAL: 2.058.953 2.058.953 0 108 0
     TOTAAL: 715.039 715.039 0 54.798 0
     TOTAAL: 1.017.527 995.118 2.315 7.685 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0