< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.040.991 3.435.345

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 293.803 43.540 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.040.991 3.435.345 293.803 43.540 0
     TOTAAL: 158.106 158.096 200 6.245 0
     TOTAAL: 16.508 18.392 14 0 0
     TOTAAL: 1.093.672 1.126.307 0 0 0
     TOTAAL: 829.720 831.899 2.598 0 0
     TOTAAL: 1.146.218 496.441 218.640 37.295 0
     TOTAAL: 796.767 804.210 72.351 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB LOODSWEZEN 127.964
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 965.630
DAB VLOOT 129.660
PENDELFONDS 8.062

Totaal: 1.231.316