< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.999.184 3.418.938

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 294.116 43.540 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.999.184 3.418.938 294.116 43.540 0
     TOTAAL: 158.779 158.769 200 6.245 0
     TOTAAL: 16.495 18.379 14 0 0
     TOTAAL: 1.064.189 1.112.824 0 0 0
     TOTAAL: 829.452 831.631 2.598 0 0
     TOTAAL: 1.146.479 496.702 218.953 37.295 0
     TOTAAL: 783.790 800.633 72.351 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB LOODSWEZEN 130.012
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.033.329
DAB VLOOT 129.935
PENDELFONDS 9.628

Totaal: 1.302.904