< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.306.760 3.273.982

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 239.174 40.784 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.306.760 3.273.982 239.174 40.784 0
     TOTAAL: 157.934 157.924 200 5.775 0
     TOTAAL: 16.423 21.645 14 0 0
     TOTAAL: 1.085.209 1.076.262 0 0 0
     TOTAAL: 759.229 759.749 2.466 0 0
     TOTAAL: 425.324 383.638 198.844 35.009 0
     TOTAAL: 862.641 874.764 37.650 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB LOODSWEZEN 127.664
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 913.033
DAB VLOOT 129.749
PENDELFONDS 10.513

Totaal: 1.180.959