< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.054.925 3.240.043

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 234.623 40.769 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.054.925 3.240.043 234.623 40.769 0
     TOTAAL: 156.124 156.114 200 5.649 0
     TOTAAL: 15.725 37.092 13 0 0
     TOTAAL: 1.045.150 1.079.185 0 0 0
     TOTAAL: 763.388 760.033 1.667 0 0
     TOTAAL: 411.348 463.694 194.993 35.120 0
     TOTAAL: 663.190 743.925 37.750 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB LOODSWEZEN 128.167
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 933.639
DAB VLOOT 126.170
PENDELFONDS 10.456

Totaal: 1.198.432