< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.167.948 1.180.833

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.443 331.872 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.167.948 1.180.833 26.443 331.872 0
     TOTAAL: 175.896 175.738 2.987 545 0
     TOTAAL: 574.465 574.800 1.068 15.977 0
     TOTAAL: 246.152 247.413 22.388 128.207 0
     TOTAAL: 171.435 182.882 0 187.143 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 720.222
DAB GRONDFONDS 40.432
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.514
GRINDFONDS 6.849
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 111.049
RUBICONFONDS 28.692
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 186.764

Totaal: 1.102.522