< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.361.914 1.374.704

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.443 339.872 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.361.914 1.374.704 26.443 339.872 0
     TOTAAL: 177.260 177.212 2.987 545 0
     TOTAAL: 579.171 579.301 1.068 15.977 0
     TOTAAL: 434.048 435.309 22.388 136.207 0
     TOTAAL: 171.435 182.882 0 187.143 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 707.899
DAB GRONDFONDS 40.744
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.835
GRINDFONDS 7.500
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 114.965
RUBICONFONDS 38.862
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 192.739

Totaal: 1.111.544