< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.073.350 1.084.100

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.116 336.711 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.073.350 1.084.100 27.116 336.711 0
     TOTAAL: 173.587 173.350 3.025 545 0
     TOTAAL: 605.197 592.626 655 21.315 0
     TOTAAL: 206.882 239.011 23.436 125.699 0
     TOTAAL: 87.684 79.113 0 189.152 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 727.775
DAB GRONDFONDS 42.489
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.904
GRINDFONDS 9.272
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 111.072
RUBICONFONDS 28.692
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 187.211

Totaal: 1.115.415