< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.027.179 1.044.994

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 30.895 340.512 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.027.179 1.044.994 30.895 340.512 0
     TOTAAL: 172.684 172.225 3.025 423 0
     TOTAAL: 561.067 562.513 560 22.661 0
     TOTAAL: 205.744 229.248 27.310 123.521 0
     TOTAAL: 87.684 81.008 0 193.907 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 694.423
DAB GRONDFONDS 37.497
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.119
GRINDFONDS 8.793
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 108.178
RUBICONFONDS 22.680
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 182.691

Totaal: 1.062.381