< Start

COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID (LAN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 168.670 145.158

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.448 2.063 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 168.670 145.158 2.448 2.063 0
     TOTAAL: 63.367 63.367 2.448 198 0
     TOTAAL: 94.909 71.397 0 1.865 0
     TOTAAL: 5.503 5.503 0 0 0
     TOTAAL: 4.891 4.891 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.514
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 53.215
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 4.163
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 44.027

Totaal: 109.919