< Start

COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID (LAN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 161.965 152.120

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.225 2.289 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 161.965 152.120 2.225 2.289 0
     TOTAAL: 62.787 62.794 2.225 192 0
     TOTAAL: 88.811 78.438 0 2.097 0
     TOTAAL: 5.496 5.496 0 0 0
     TOTAAL: 4.871 5.392 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 51.252
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 2.693
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 55.825

Totaal: 109.770