< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.785.310 5.368.362

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 84.864 33.440 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.785.310 5.368.362 84.864 33.440 0
     TOTAAL: 40.627 40.625 1.064 586 0
     TOTAAL: 22.589 21.822 0 198 0
     TOTAAL: 930.346 630.576 67.055 31.579 0
     TOTAAL: 788.644 680.656 0 0 0
     TOTAAL: 324.374 325.340 107 0 0
     TOTAAL: 10.174 10.450 0 0 0
     TOTAAL: 38.456 38.791 2.759 77 0
     TOTAAL: 7.061 5.740 0 0 0
     TOTAAL: 2.856.233 2.846.900 13.748 1.000 0
     TOTAAL: 526.365 527.021 131 0 0
     TOTAAL: 240.441 240.441 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
FLANDERS FUTURE TECHFUND 102.954
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.284.326

Totaal: 1.387.280