< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.840.361 5.811.021

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 30.528 27.814 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.840.361 5.811.021 30.528 27.814 0
     TOTAAL: 39.743 39.741 964 576 0
     TOTAAL: 11.713 12.517 0 200 0
     TOTAAL: 758.982 740.714 10.000 25.938 0
     TOTAAL: 657.519 624.916 0 0 0
     TOTAAL: 315.517 329.635 105 0 0
     TOTAAL: 10.127 10.975 0 0 0
     TOTAAL: 31.827 32.162 5.241 100 0
     TOTAAL: 42.870 41.365 0 0 0
     TOTAAL: 3.012.035 3.017.411 13.748 1.000 0
     TOTAAL: 571.344 572.922 470 0 0
     TOTAAL: 388.684 388.663 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
FLANDERS FUTURE TECHFUND 76.111
HET FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID - HERMESFONDS 970.548

Totaal: 1.046.659