< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.756.704 5.562.675

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 84.864 33.440 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.756.704 5.562.675 84.864 33.440 0
     TOTAAL: 40.425 40.423 1.064 586 0
     TOTAAL: 32.392 31.697 0 198 0
     TOTAAL: 887.454 812.236 67.055 31.579 0
     TOTAAL: 788.779 680.039 0 0 0
     TOTAAL: 324.471 324.471 107 0 0
     TOTAAL: 10.182 10.308 0 0 0
     TOTAAL: 38.377 38.712 2.759 77 0
     TOTAAL: 5.564 4.282 0 0 0
     TOTAAL: 2.870.149 2.860.940 13.748 1.000 0
     TOTAAL: 518.022 518.678 131 0 0
     TOTAAL: 240.889 240.889 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
FLANDERS FUTURE TECHFUND 46.138
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.076.035

Totaal: 1.122.173