< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.508.444 5.443.095

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 18.420 26.019 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.508.444 5.443.095 18.420 26.019 0
     TOTAAL: 39.614 39.612 959 559 0
     TOTAAL: 14.063 43.866 0 200 0
     TOTAAL: 749.829 658.086 10.000 24.360 0
     TOTAAL: 662.748 628.554 0 0 0
     TOTAAL: 309.982 324.277 105 0 0
     TOTAAL: 10.155 11.578 0 0 0
     TOTAAL: 30.701 31.036 5.186 100 0
     TOTAAL: 35.695 34.413 0 0 0
     TOTAAL: 2.692.213 2.706.431 1.782 800 0
     TOTAAL: 575.913 577.735 388 0 0
     TOTAAL: 387.531 387.507 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
HET FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID - HERMESFONDS 787.026

Totaal: 787.026