< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.091.198 1.105.606

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.249 6.585 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.091.198 1.105.606 31.249 6.585 0
     TOTAAL: 25.113 25.113 61 185 0
     TOTAAL: 121.115 118.973 19.850 6.036 0
     TOTAAL: 386.007 386.240 0 364 0
     TOTAAL: 56.195 56.200 0 0 0
     TOTAAL: 354.014 354.014 11.338 0 0
     TOTAAL: 148.754 165.066 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.801
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.776
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 776
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.335
SPORT VLAANDEREN 243.982
TOPSTUKKENFONDS 3.403

Totaal: 255.874