< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.082.168 1.100.003

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.249 725 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.082.168 1.100.003 31.249 725 0
     TOTAAL: 24.931 24.931 61 185 0
     TOTAAL: 112.439 112.307 19.850 176 0
     TOTAAL: 386.658 388.103 0 364 0
     TOTAAL: 56.241 56.256 0 0 0
     TOTAAL: 353.980 353.980 11.338 0 0
     TOTAAL: 147.919 164.426 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 743
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.766
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.740
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 921
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.391
SPORT VLAANDEREN 223.271
TOPSTUKKENFONDS 2.813

Totaal: 234.645