< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.049.824 1.109.669

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 13.288 590 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.049.824 1.109.669 13.288 590 0
     TOTAAL: 25.095 25.095 61 225 0
     TOTAAL: 129.245 132.781 550 0 0
     TOTAAL: 356.417 383.634 0 365 0
     TOTAAL: 52.067 57.565 0 0 0
     TOTAAL: 346.000 346.957 12.677 0 0
     TOTAAL: 141.000 163.637 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.200
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.669
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 1.525
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 62.751
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.690
SPORT VLAANDEREN 223.078
TOPSTUKKENFONDS 4.255

Totaal: 299.969