< Start

COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.043.728 1.107.622

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 12.258 569 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.043.728 1.107.622 12.258 569 0
     TOTAAL: 25.032 25.032 264 225 0
     TOTAAL: 130.259 132.454 550 0 0
     TOTAAL: 352.365 383.804 0 344 0
     TOTAAL: 52.231 57.619 0 0 0
     TOTAAL: 344.772 345.803 11.444 0 0
     TOTAAL: 139.069 162.910 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 738
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.102
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.639
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 1.820
FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 55.218
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.688
SPORT VLAANDEREN 218.611
TOPSTUKKENFONDS 2.195

Totaal: 286.011