< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 153.455 166.387

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 368 205 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 153.455 166.387 368 205 0
     TOTAAL: 52 52 30 0 0
     TOTAAL: 8.329 8.329 338 5 0
     TOTAAL: 22.219 22.536 0 200 0
     TOTAAL: 56.927 58.202 0 0 0
     TOTAAL: 65.928 77.268 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.434
TOERISME VLAANDEREN 128.486

Totaal: 130.920