< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 180.830 194.989

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 187 748 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 180.830 194.989 187 748 0
     TOTAAL: 17.545 17.458 30 203 0
     TOTAAL: 8.329 8.524 157 5 0
     TOTAAL: 27.465 28.329 0 540 0
     TOTAAL: 58.148 62.439 0 0 0
     TOTAAL: 69.343 78.239 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
TOERISME VLAANDEREN 132.063

Totaal: 132.063