< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 174.499 180.162

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 30 263 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 174.499 180.162 30 263 0
     TOTAAL: 17.195 17.108 30 203 0
     TOTAAL: 8.129 8.266 0 5 0
     TOTAAL: 21.854 20.855 0 55 0
     TOTAAL: 58.098 56.329 0 0 0
     TOTAAL: 69.223 77.604 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
TOERISME VLAANDEREN 119.966

Totaal: 119.966