< Start

COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN (BRU)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 63.980 73.292

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.620 756 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 63.980 73.292 2.620 756 0
     TOTAAL: 6.460 10.460 0 756 0
     TOTAAL: 49.122 50.304 2.620 0 0
     TOTAAL: 8.398 12.528 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.384

Totaal: 4.384