< Start

COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN (BRU)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 63.979 72.410

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.042 756 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 63.979 72.410 3.042 756 0
     TOTAAL: 6.157 10.157 0 756 0
     TOTAAL: 49.536 49.837 3.042 0 0
     TOTAAL: 8.286 12.416 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.384

Totaal: 4.384