< Start

COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.123.866 4.129.464

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 922 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.123.866 4.129.464 922 618 0
     TOTAAL: 68.957 68.924 2 618 0
     TOTAAL: 94.216 95.813 100 0 0
     TOTAAL: 54.105 54.105 0 0 0
     TOTAAL: 3.906.588 3.910.622 820 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB AUDIT VLAANDEREN 735
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 19.056

Totaal: 19.791